Hình ảnh sản phẩm và quá trình sản xuất
Thông Tin Sản Phẩm

Quá trình sản xuất

Thông tin của các giai đoạn sản xuất.

Giai đoạn 5. Thu hoạch:

5.1. Thu hoạch, phân loại và xử lý bảo quản sau thu hoạch

Bắt đầu: 02/10/2019, Kết thúc: 07/10/2019
08-02-2019 14:20
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A assumenda blanditiis consequatur consequuntur debitis eos est, fuga id incidunt ipsa labore maxime nam nisi placeat quae quibusdam tenetur. Est, quo! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eum exercitationem explicabo possimus vero! Cupiditate est, libero minima minus quisquam quos rem tempore veritatis. Animi facere iste labore nulla repudiandae sunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ab cum maiores minima molestiae nemo numquam qui quis similique suscipit vero. Adipisci aspernatur deserunt ea eum laudantium libero quo repudiandae, saepe!
Chọn thẻ tags:

NHÀ PHÂN PHỐI

Danh sách các nhà phân phối sản phẩm.

Hosco Farm

Địa chỉ:Hà Nội

Điện thoại:0962590086

Email: dualuoi@gmail.com

Website: https://hoscofarm.vn

Đơn Vị Sản Xuất

LIÊN HỆ

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm này

(*)
(*)
(*)
(*)